Probing embedded topological modes in bulk-like GeTe-Sb2Te3 heterostructures

Hisao Nakamura (Corresponding author), Johannes Hofmann (Corresponding author), Nobuki Inoue, Sebastian Koelling, Paul M. Koenraad, Gregor Mussler, Detlev Grützmacher, Vijay Narayan (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Probing embedded topological modes in bulk-like GeTe-Sb<sub>2</sub>Te<sub>3</sub> heterostructures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen