Probing dynamic interfaces in organic electronics

S.G.J. Mathijssen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

540 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Probing dynamic interfaces in organic electronics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science