Probability and hiding in concurrent processes

S. Georgievska

    Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

    116 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Probability and hiding in concurrent processes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen