Probabilistic methods in applied analysis

F.W. Steutel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)59-65
TijdschriftSoutheast Asian Bulletin of Mathematics
Volume19
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit