Probabilistic logic with strong independence

Fabio G. Cozman, Cassio P. de Campos, José Carlos F. da Rocha

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Probabilistic logic with strong independence'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen