Private house owners : balance between spendings and benefits

H. Tempelmans Plat, A. Ruokolainen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings Customer Satisfaction: A focus for Research and Practice in Construction. Vol 1
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit