Privacy against state estimation: An optimization framework based on the data processing inequality

Carlos Murguia, Iman Shames, Farhad Farokhi, Dragan Nešic

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCongresartikelpeer review

1 Citaat (Scopus)
27 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Privacy against state estimation: An optimization framework based on the data processing inequality'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science