Principal component analysis of elements in atherosclerotic human coronary arteries

R.K. Dutta, R.B. Roijers, P.H.A. Mutsaers, J.J.M. de Goeij, G.J. Vusse, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)245-250
TijdschriftNuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms
Volume231
Nummer van het tijdschrift1-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit