Primes in several classes of the positive matrices

G. Picci, J.M. Hof, van den, J.H. Schuppen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The classification of primes in the semi-ring of the positive matrices is of interest to control and system theory. A few examples of primes in the positive matrices are known. In this paper results on the classification of primes in the positive matrices, in the doubly stochastic matrices, and in the doubly stochastic circulants are presented.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)149-185
TijdschriftLinear Algebra and Its Applications
Volume277
Nummer van het tijdschrift1-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Primes in several classes of the positive matrices'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit