Pricing bridges to cross a river

M. Bouhtou, A. Grigoriev, S. van Hoesel, A.F. van der Kraaij, F.C.R. Spieksma, M. Uetz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaties (SciVal)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)411-420
TijdschriftNaval Research Logistics
Volume54
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit