Pricing and financing decisions with unreliable supplies

L. Jing

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • National University of Singapore
Begeleider(s)/adviseur
  • Peng, Chew Ek, Promotor, Externe Persoon
Uitgever
StatusGepubliceerd - 2015
Extern gepubliceerdJa

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit