Preventing interface damage by pre-conditioning polymer-coated steels via rolling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

4 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Preventing interface damage by pre-conditioning polymer-coated steels via rolling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen