Preventie van hart- en vaatziekten : een leefstijlanalyse onder jongeren

H.P. Schaalma, C. Bolman, J. Nooijer, de, H.A.G. Aarts, T. Paulussen, H. Vries, de, G. Willemse, C. Kolner

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

In dit artikel wordt verslag gedaan van de eerste resultaten van een leefstijlanalyse die onder middelbare scholieren is uitgevoerd om inzicht te krijgen in eventuele samenhangen tussen aan hart- en vaatziekten (HVZ) gerelateerde gedragspatronen (voeding, beweging en roken). Vit het onderzoek komen aanwijzingen naar voren dat het gedrag van jongeren uit het oogpunt van de preventie van HVZ voldoende ruimte biedt voor verbetering, zowel wat hun voeding betreft, als wat hun beweging en hun rookgedrag betreft. Verder kon worden geconstateerd dat het gedrag van jongeren er uit het oogpunt van de preventie van HVZ niet beter op werd naarmate zij ouder worden. De samenhang tussen de verschillende aan HVZ gerelateerde gedragingen was zonder uitzondering ronduit zwak. AI met al ondersteunen de uitkomsten van het onderzoek de zin van preventie van HVZ onder jongeren. Gezien de zwakke samenhangen tussen de verschillende gedragsdomeinen lijkt de ontwikkeling van integrale preventieprogramma's gericht op het veranderen van een leefstijl een minder vruchtbare aanpak dan de ontwikkeling van gedragsspecifieke preventieprogramma's.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)458-465
Aantal pagina's8
TijdschriftTG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Volume76
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit