Prevailing indoor climate classification to predict house-dust mite abundance in Dutch homes

G. Schober, I. Verstappen, M.C.L. Snijders, J.E.M.H. Bronswijk, van

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Prevailing indoor climate classification to predict house-dust mite abundance in Dutch homes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw en Biologie