Pretreatment of rhodamines in seawater and their analysis by capillary electrophoresis

Iwen Loo, Technische Universiteit Eindhoven (TUE). Stan Ackermans Instituut. Korte onderzoekersopleiding Scheikundige Technologie

Onderzoeksoutput: ScriptiePd Eng Thesis

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
Begeleider(s)/adviseur
  • Everaerts, F.M., Begeleider
Datum van toekenning1 jan 1993
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-5282-248-4
StatusGepubliceerd - 1993
Extern gepubliceerdJa

Bibliografische nota

Eindverslag

Citeer dit