Prestatiemeting in de transport- en distributiesector

C.J.T.M. Kokke, K.H. Donselaar, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

In BRAVO is onder andere onderzocht welke factoren het succes van transport- en distributiebedrijven bepalen. Uit dit onderzoek kwam een vijftal aandachtspunten naar voren, die van belang zijn voor het management van deze bedrijven: concentreer op één/enkele segmenten, zoek de juiste klanten, richt automatisering op een betere service, werk pro-actief aan relaties met klanten en collega’s en last but not least: meet en verbeter uw operationele kengetallen. In dit artikel wordt ingegaan op deze aandachtspunten, waarbij vooral het laatste aandachtspunt ‘het belang van het meten en verbeteren van operationele en daarmee samenhangende financiele kengetallen’ nader wordt uitgewerkt. Er is steeds meer aandacht in de literatuur en in de praktijk voor de samenhang tussen financiële en operationole indicatoren (Jorissen, 1995). In BRAVO is voor de transport- en distributiesector een aantal modellen ontwikkeld met behulp waarvan de relatie tussen operationole en financiële prestatie-indicatoren kan worden weergegeven. AIs illustratie wordt een van deze modellen gepresenteerd.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)24-30
Aantal pagina's7
TijdschriftBedrijfskunde : Tijdschrift voor Modern Management
Volume69
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit