Prestatie-indicatoren voor gezondheid en comfort

P.W.M.H. Steskens, M.G.L.C. Loomans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

3 Downloads (Pure)

Samenvatting

Anno 2010, brengen mensen meer dan 90 % van hun tijd door in gebouwen, bijvoorbeeld thuis, op het werk, tijdens het winkelen en vervoer. De belangrijkste taak van een gebouw is het creëren van een gezond en veilig binnenmilieu voor de gebruikers van dit gebouw. Het binnenmilieu is een complex systeem van factoren bestaande uit thermische, visuele, en akoestische condities, binnenluchtkwaliteit, elektromagnetische velden, statische elektriciteit, etc. De invloed van deze factoren op de mens is intensief bestudeerd, wat heeft geresulteerd in de ontwikkeling van normen, wetten, en regelingen voor gebouwen binnenmilieuontwerp.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)20-24
Aantal pagina's5
TijdschriftTVVL Magazine
Volume39
Nummer van het tijdschrift11
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit