Pressure induced deep tissue injury explained

C.W.J. Oomens, D.L. Bader, S. Loerakker, F.P.T. Baaijens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

94 Citaten (Scopus)
10 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Pressure induced deep tissue injury explained'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen