Pressure equalization performance of rainscreen walls : experimental investigations

K. Suresh Kumar

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

    Originele taal-2Engels
    TitelProceedings of the 2nd East European Conference on Wind Engineering, Prague
    StatusGepubliceerd - 1998

    Citeer dit