Pressure effects on the kinetic separation of isopropyl alcohol-water vapor mixtures with FricDiff

B. Breure, E.A.J.F. Peters, P.J.A.M. Kerkhof

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Pressure effects on the kinetic separation of isopropyl alcohol-water vapor mixtures with FricDiff'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Chemical Engineering