Preparation, structure and photoluminescence properties of Eu2+ and Ce3+ -doped SrYSi4N7

Y.Q. Li, C.M. Fang, G. With, de, H.T.J.M. Hintzen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

127 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Preparation, structure and photoluminescence properties of Eu2+ and Ce3+ -doped SrYSi4N7'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Material Science