Preparation of supramolecular polymers by copolymerization of monomers containing quadruple hydrogen bonding units with regular monomers

H.M. Janssen (Uitvinder), G.M.L. Gemert, van (Uitvinder), A.T. Cate, ten (Uitvinder), D.J.M. Beek, van (Uitvinder), R.P. Sijbesma (Uitvinder), E.W. Meijer (Uitvinder), A.W. Bosman (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

78 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Preparation of supramolecular polymers by copolymerization of monomers containing quadruple hydrogen bonding units with regular monomers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry