Preparation of catalytic coatings on microchannel walls for various applications

L.N. Protasova, E. Rebrov, M.H.J.M. Croon, de, V. Hessel, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the Netherlands Catalysis and Chemistry Conference 2011 (NCCC-12), 28 February - 2 March 2011, Noordwijkerhout, The Netherlands
Pagina's1-
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit