Preparation of β-sialon ceramics from fly-ash

H.T.J.M. Hintzen, A.M.B. Mol, van, D. Exalto, R. Metselaar

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Titel4th ECerS Conf., 2-6/10/95, Vol 1, Basic Science - Developments in processing of advanced ceramics - Part 1
Pagina's257-264
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit