Preparation and Tracking of Oblate Core–Shell Polymethyl-Methacrylate Ellipsoids

Markus Voggenreiter, Joerg Roller, John Geiger, Lukas Ebner, Andreas Zumbusch (Corresponding author), J.M. Meijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Preparation and Tracking of Oblate Core–Shell Polymethyl-Methacrylate Ellipsoids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie