Preparation and properties of crystal-oriented ferroxplana samples

A. L. Stuijts, H. P.J. Wijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Preparation and properties of crystal-oriented ferroxplana samples'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie