Preparation and characterization of vanadium oxide promoted rhodium catalysts

B.J. Kip, P.A.T. Smeets, J.H.M.C. Wolput, van, H.W. Zandbergen, J. Grondelle, van, R. Prins

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

51 Citaten (Scopus)
118 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)157-180
TijdschriftApplied Catalysis
Volume33
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit

Kip, B. J., Smeets, P. A. T., Wolput, van, J. H. M. C., Zandbergen, H. W., Grondelle, van, J., & Prins, R. (1987). Preparation and characterization of vanadium oxide promoted rhodium catalysts. Applied Catalysis, 33(1), 157-180. https://doi.org/10.1016/S0166-9834(00)80591-6