Preparation and catalytic performance of phase-pure ε-, χ-, and θ-iron carbides in synthesis gas conversion

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

276 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Hensen, Emiel J.M., Promotor
  • Chen, W., Co-Promotor
Datum van toekenning13 okt. 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5145-3
StatusGepubliceerd - 13 okt. 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit