Preparation and 31P NMR characterization of nickel phosphides on silica

C. Stinner, Zh. Tang, Th. Haouas, T. Weber, R. Prins

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  164 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Preparation and 31P NMR characterization of nickel phosphides on silica'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Chemistry

  Material Science

  Chemical Engineering

  Earth and Planetary Sciences