Preliminary FEM simulations on Aluminium stub columns

J. Mennink

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Originele taal-2Engels
Plaats van productieonbekend
UitgeverijStaal
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit