Preliminary experiments on accent perception in tone sequences

J. Thomassen

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Preliminary experiments on accent perception in tone sequences'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen