Preliminary experiments on accent perception in tone sequences

J. Thomassen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)29-33
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume12
  StatusGepubliceerd - 1977

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Preliminary experiments on accent perception in tone sequences'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit