Preferential states of rotating turbulent flows in a square container with a step topography

M. Tenreiro, R.R. Trieling, L. Zavala Sansón, G.J.F. Heijst, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
134 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Preferential states of rotating turbulent flows in a square container with a step topography'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen