Preface to the special issue of the 5th symposium on computational wind engineering

A. Huber, B.J.E. Blocken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)VII-IX
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics
Volume99
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit