Preface to the special issue dedicated to Andries E. Brouwer

Aart Blokhuis, Edwin R. van Dam, Willem H. Haemers, Jack H. Koolen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-2
TijdschriftDesigns, Codes and Cryptography
Volume84
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jul 2017

Citeer dit