Preface to Special Issue on the Conference Geometric and Algebraic Combinatorics (Oisterwijk, The Netherlands, August 15-20, 1999)

A. Blokhuis, W.H. Haemers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialProfessioneel

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5-5
TijdschriftDesigns, Codes and Cryptography
Volume21
Nummer van het tijdschrift1-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit