Preface to special issue on Multiscale computational homogenization : from microstructure to properties

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Preface to special issue on Multiscale computational homogenization : from microstructure to properties'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.