Preface to Special Issue (Geometric and Algebraic Combinatorics 2 (GAC2), Oisterwijk, The Netherlands, August 11-16, 2002)

A. Blokhuis, W.H. Haemers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialProfessioneel

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)135-
TijdschriftDesigns, Codes and Cryptography
Volume34
Nummer van het tijdschrift2-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit