Preface to Automation in Construction: The Future Site

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)433-434
Aantal pagina's2
TijdschriftAutomation in Construction
Volume14
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

    Vingerafdruk

Citeer dit