Preface (Special Issue to the 22nd International Symposium of Chemical Reaction Engineering (ISCRE-22))

J.C. Schouten, G.B. Marin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-1
Aantal pagina's1
TijdschriftChemical Engineering Journal
Volume207-208
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit