Preface (Special issue on Secure data management)

M. Petkovic, W. Jonker

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademic

  4 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-3
  TijdschriftJournal of Computer Security
  Volume17
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2009

  Citeer dit