Preface (Special issue on Logic Colloquium 2006)

S.B. Cooper, J.H. Geuvers, A. Pillay, J. Väänänen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-2
TijdschriftAnnals of Pure and Applied Logic
Volume156
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit