Preface (Special issue on ICALP 2003)

J.C.M. Baeten, J.K. Lenstra, G.J. Woeginger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialProfessioneel

11 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)305-
TijdschriftTheoretical Computer Science
Volume379
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit