Preface (Special issue on Constructive analysis, types and exact real numbers)

B.A.W. Spitters, J.H. Geuvers, M. Niqui, F. Wiedijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Preface (Special issue on Constructive analysis, types and exact real numbers)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde