Preface (Special issue on Constructive analysis, types and exact real numbers)

B.A.W. Spitters, J.H. Geuvers, M. Niqui, F. Wiedijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

Samenvatting

The title Constructive analysis, types and exact real numbers covers the wide field of research dealing with ‘precise’ computationson continuous structures. The adjective ‘precise’ is used here in an informal way, referring to computations where the rounding off of the output and the approximative nature of the input are explicitly taken nto account in some way.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-
TijdschriftMathematical Structures in Computer Science
Volume17
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Preface (Special issue on Constructive analysis, types and exact real numbers)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit