Preface (Special issue on Analysis and Approximation of Microstructure Models)

A. Muntean, M. Ptashnyk, R.E. Showalter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1053-1054
TijdschriftApplicable Analysis
Volume91
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit