Preface: special issue automated collaboration

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)84-84
TijdschriftAutomation in Construction
Volume39
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit