Preface: Silicon Compatible Materials, Processes, and Technologies for Advanced Integrated Circuits and Emerging Applications 5

F. Roozeboom, V. Narayanan, K. Kakushima, P.J. Timans, E.P. Gusev, Z. Karim, Stefan De Gendt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)III-IV
TijdschriftECS Transactions
Volume66
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 24 mei 2015
Evenement227th Electrochemical Society Meeting (ECS 2015) - Chicago, IL, Verenigde Staten van Amerika
Duur: 24 mei 201528 mei 2015
Congresnummer: 227

Citeer dit