Preface on physicochemical and electromechanical interactions in porous media

J.M.R.J. Huyghe, S.C. Cowin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
50 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-3
TijdschriftTransport in Porous Media
Volume50
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit