Preface: Instabilities across the scales

A.S.J. Suiker, L.J. Sluys, E.P. Busso, A. Benallal, H.-B. Mühlhaus

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3193-3195
TijdschriftPhilosophical Magazine
Volume88
Nummer van het tijdschrift28-29
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit